fbpx

Politika

 

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Funkcinio judėjimo centras“, tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau aptartais tikslais. Toliau bet koks asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Įmonė, vadinamas Duomenų subjektu.

 1. Apie Įmonę

Įmonė arba Centras reiškia UAB „Funkcinio judėjimo centras“, juridinio asmens kodas 304730409, buveinė adresu Birutės g. 48A, 21114 Trakai, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@fmc.lt

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

 1. Asmens duomenys, tvarkomi registracijos ir paslaugų teikimo tikslu
Tvarkymo tikslas Asmens duomenys Teisinis pagrindas Saugojimo terminas Kitos pastabos
Registracija vizitui Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, pageidaujama apsilankymo data, pageidaujama paslauga, klinika (miestas), į kurią registruojamasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas), sveikatos duomenų atžvilgiu – 9 straipsnio 2 dalies a punktas 2 darbo dienos nuo numatytos apsilankymo datos arba iki registracijos atšaukimo arba iki duomenų perdavimo partnerių klinikai, jei registruojamasi į partnerių kliniką Tais atvejais, kai registruojatės į partnerių klinikas, Jūsų sutikimu registracijos metu pateikti asmens duomenys yra perduodami partnerių klinikai, į kurią registruojatės. Parnerių klinikų sąrašas yra pateiktas po šios lentelės.
Paslaugų teikimas Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, informacija apie apsilankymus, suteiktas paslaugas, išrašytas sąskaitas, atsiskaitymą. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis), sveikatos duomenų atžvilgiu – 9 straipsnio 2 dalies h punktas Iki sutartinių santykių pasibaigimo Asmens duomenys perduodami tik pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams

Partnerių klinikų sąrašas:

VšĮ Smarter Step
Kranto g. 5, LT-20106 Ukmergė
+37065653117

IĮ Kineziterapijos ir sveikatinimo studija LAVUS
J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 15-19, LT-68158 Marijampolė
+37067915845

 1. Asmens duomenys, tvarkomi sutarčių su tiekėjais ir kitais partneriais sudarymas ir vykdymo tikslu
Tvarkymo tikslas Asmens duomenys Teisinis pagrindas Saugojimo terminas Kitos pastabos
Sutarčių su tiekėjais ir kitais partneriais fiziniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis) Iki sutartinių santykių pasibaigimo Asmens duomenys perduodami tik pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams
Sutarčių su tiekėjais ir kitais partneriais juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas Darbuotojų arba atstovų vardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus) Iki sutartinių santykių pasibaigimo Asmens duomenys perduodami tik pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams

 

 1. Asmens duomenys, kurie tvarkomi su Įmonės veiklos administravimu, jai taikomomis teisinėmis prievolėmis susijusiais tikslais

 

Tvarkymo tikslas Asmens duomenys Teisinis pagrindas Saugojimo terminas Kitos pastabos
Buhalterinės apskaitos tvarkymas Vardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas ir parduotas prekes, kiti sąskaitose ir kituose buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenys BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė), sveikatos duomenų atžvilgiu – 9 straipsnio 2 dalies j punktas. Teisinė prievolė įtvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 10.15 punkte 10 m. (nuo sudarymo) Asmens duomenys perduodami tik pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams
Archyvavimas Duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo, taip pat sutarčių su tiekėjais ir kitais partneriais (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymas ir vykdymas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė), sveikatos duomenų atžvilgiu – 9 straipsnio 2 dalies j punktas. Teisinė prievolė įtvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 10.37 punkte 10 m. (pasibaigus sutarčiai) Asmens duomenys perduodami tik pasitelkiamiems duomenų tvarkytojams
Teisinių reikalavimų gynimas Duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo, taip pat sutarčių su tiekėjais ir kitais partneriais (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo, tikslu BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisinių reikalavimų gynimas), sveikatos duomenų atžvilgiu – 9 straipsnio 2 dalies f punktas 10 m. (pasibaigus sutarčiai) Duomenys perduodami

teismams, valstybės institucijoms, sprendžiančioms ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams

 1. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės siūlomas paslaugas elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) teiksime pasiūlymus ir informaciją apie Įmonės paslaugas ir veiklos naujienas, taikomas akcijas, patarimus ir pan. komercinio pobūdžio informaciją.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: telefono numeris, elektroninio pašto adresas (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų). Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo.

Jei įsigijote Įmonės teikiamų paslaugų ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (pvz., pažymėdami nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje arba neatsiuntėte prieštaravimo el. paštu aukščiau nurodytu adresu), mes Jums savo teisėto intereso pagrindu (užtikrinti pardavimų vykdymą) elektroniniu paštu galime siųsti pranešimus dėl paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 1 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

 1. Kandidatų atranka

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis: darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, adresą, išsilavinimą, pavardę, telefono numerį, vardą, pageidaujamą darbą, gyvenimo aprašymo gavimo datą, informaciją apie Jūsų asmenines savybes, darbo patirtį (paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis), informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą (kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai), gebėjimą dirbti kompiuterio programomis, kitą gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiamą informaciją; pageidaujamą atlyginimą, dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Jums sutikus, kreipsimės į Jūsų esamą darbdavį, o į buvusį darbdavį kreipsimės savo teisėto intereso (atsirinkti tinkamą kandidatą) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pagrindu siekdami patikrinti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes (pavyzdžiui, darbo rezultatus, santykius su klientais ir/ar kolegomis, Jūsų darbo įvertinimą ir pan.). Savo teisėto intereso pagrindu (atsirinkti tinkamą kandidatą) taip pat rinksime informaciją iš viešų profesinių socialinės žiniasklaidos tinklų profilių. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą ar atitinkamai nesutikti, kad mes kreiptumėmės į Jūsų buvusį darbdavį, pranešdami apie tai Politikos 2 punkte nurodytu el. paštu.

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 darbo dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus atvejus, kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo nurodytą laikotarpį.

Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tikslu pasiūlyti darbą Įmonėje ateityje, jei Jūsų kandidatūra nebūtų pasirinkta, pagrindu duomenis saugosime 1 metus nuo atrankos įvykdymo.

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį ar esamą darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį, jo pateiktą informaciją – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo.

 1. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, siuntėjo ar gavėjo vardas, pavardė, data, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys.

Duomenys surinkti konfidencialios informacijos apsaugos tikslais siekiant apginti teisinius reikalavimus saugojami 4 metus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą nuostatą. Ginant teisinius reikalavimus duomenys gali būti pateikti tokiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) kaip teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

Tais atvejais, kai pasibaigia darbuotojo darbo sutartis su Įmone, Įmonės veiklos tęstinumo tikslais darbuotojo elektroninio pašto dėžutės turinys prieinamas Įmonei 1 mėn. nuo darbo santykių pabaigos, praėjus šiam laikotarpiui elektroninio pašto dėžutė panaikinama.

 1. Teisėtų interesų gynimas

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

 

 1. Įmonės vidaus administravimas (akcininkų teisių įgyvendinimas)

Įmonė vidaus administravimo tikslu (gavusi akcininko prašymą dėl teisės į informaciją įgyvendinimo) gali perduoti akcininkui bet kurios asmens duomenis (kurie užfiksuoti akcininkui teikiamuose dokumentuose). Perdavimas atliekamas vykdant Įmonei taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), asmens duomenys tvarkomi tik iki jų perdavimo akcininkui.

 1. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu / užpildant kontaktų formą, per socialinių tinklų paskyras ar siųsdami laišką įmonės buveinės adresu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, telefono numeris (jei nurodytas), vardas, pavardė (jei nurodyti), vartotojo vardas (jei užklausa siunčiama per socialinio tinklo paskyrą), darbovietė (jei nurodoma), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 1. Interneto svetainė

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA.

Absoliučiai būtini slapukai.                                                                                    

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokių slapukų naudojimo pagrindas yra Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 73 straipsnio 4 dalis. Šie slapukai yra būtini svetainės veikimui ir mūsų sistemose negali būti išjungti. Dažniausiai jie naudojami kaip atsakas tam, ką Jūs darote svetainėje, pavyzdžiui, pradedate naršyti ar pasirenkate savo privatumo nustatymus. Šie slapukai nesaugo jokios Jus galinčios identifikuoti asmeninės informacijos ir jie yra ištrinami vos tik išjungiate svetainę.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums skaičiuoti apsilankymų svetainėje skaičių ir stebėti svetainės lankytojų srautus tam, kad galėtume pagerinti svetainės veikimą. Jie leidžia mums žinoti, kurie svetainės puslapiai yra labiausiai ar mažiausiai lankomi ir stebėti, kaip lankytojai naršo svetainėje. Šiam tikslui naudojame „Google Analytics“. Surinkti duomenys nėra prieinami jokiai kitai šaliai. Slapukais surinkta informacija yra anoniminė, ja nesiekiama Jus identifikuoti ar daryti įtaką Jūsų naršymo patirčiai kol lankotės svetainėje. Jeigu nesutiksite su šių slapukų naudojimu, nebūsite fiksuojamas apsilankymų statistikoje. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Šie slapukai, naudojami mūsų ir trečiųjų šalių, yra skirti siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą reklaminę informaciją, kuri galėtų jus sudominti. Mes naudojame slapukus, kurie renka duomenis apie Jūsų naršymo istoriją ir nustato Jūsų domėjimosi sritis, kad galėtume parodyti Jums aktualią rinkodaros informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 1. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu administruojame šias paskyras socialiniuose tinkluose (toliau – Socialinės paskyros):

Socialinėse paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinių paskyrų administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).

Jums apsilankius Socialinėse paskyrose, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie Socialinių paskyrų lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Duomenų teikimas į trečiąsias valstybes

Socialinės žiniasklaidos tinklų (Facebook, YouTube) duomenų valdytojai yra įsisteigę trečiosiose valstybėse, dėl kurių Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/. Turėdami nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus YouTube socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Airija). Informaciją apie tai, kaip galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galiu sužinoti šiuo adresu: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Turėdami nusiskundimų dėl Google Ireland Limited veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai Google Ireland Limited priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, kandidatų į darbuotojus, mūsų darbuotojų, ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes atskleidžiame informaciją apie Jus mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams.

Tais atvejais, kai registruojatės į mūsų partnerių kliniką, registracijos metu pateiktus duomenis Jūsų sutikimo pagrindu perduodame partnerių klinikai, į kurią registruojatės.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją Jums ar Jūsų pasirinktam duomenų valdytojui.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: https://vdai.lrv.lt/.

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Galiojimo laikas Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis)
viewed_cookie_policy Naudojamas norint išsaugoti, ar vartotojas sutiko, kad būtų naudojami slapukai, ar ne. Jame nesaugomi jokie asmens duomenys. Nuolatinis galiojimas funkcinis
cookielawinfo-checkbox-necessary Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „privaloma“. Kol vyksta sesija funkcinis
wp-settings-time-* Saugoti vartotojo nuostatas. 1m. funkcinis
wordpress_test_cookie Tikrina, ar naršyklė priima slapukus. Kol vyksta sesija funkcinis
wfwaf-authcookie-{hash} Ką tai daro: šį slapuką naudoja „Wordfence“ užkarda, kad patikrintų esamo vartotojo prieiga prieš įkeliant prisijungiant prie svetainės. 1d. funkcinis
wordpress_logged_in_* saugoti prisijungusius vartotojus. Nuolatinis galiojimas funkcinis
wp-settings-{user_id} Naudojamas vartotojo wp-admin konfigūracijai išlaikyti. 1m. funkcinis
wordpress_sec_* Kad apsaugotumėte nuo įsilaužėlių, saugo paskyros duomenis. 15d. funkcinis
_gat skaityti ir filtruoti užklausas iš robotų. 1min. analitinis
_ga Naudojama vartotojams atskirti. 2m. analitinis
_gid Naudojama vartotojams atskirti. 24val. analitinis
tk_ai išsaugoti unikalų vartotojo ID. Kol vyksta sesija analitinis
Trečiųjų šalių slapukai
Trečioji šalis Nuoroda į trečiosios šalies privatumo politiką
Google https://policies.google.com/privacy?hl=en
Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
0